Ne/binární čeština

Den: po 3.8.2020
03.08.2020 16:00
03.08.2020 16:50
ZAPOJTE SE OSOBNĚ, ONLINE
Diskuze
Pride Life, Život90, Divadlo U Valšů, Karoliny Světlé 286, Praha 1
Organizátor: Taky Trans
Web pořadatele: http://www.facebook.com/TakyTrans
Vstup: ZDARMA
Jazyk akce: česky

Pojďme prozkoumat možnosti českého jazyka! Přestože je hodně rigidní a nebinárním lidem ztěžuje mluvit o sobě tak, jak by si přály*i, není vše naprosto beznadějné. Zmíníme střídání rodů, onikání nebo nové tvary slov. Cílem této diskuze je upozornit na skutečnost, že ruku v ruce s vývojem společnosti se musí vyvíjet i jazyk, který popisuje naše prožívání. Na této změně přece není nic nepřirozeného.   

Diskuzi povedou sami nebinární lidé. Budou mluvit o tom, jak každá*každý z nich jazyk v běžném životě používá. Rády*rádi budou diskutovat s každou*každým, kdo má k tématu co říct. Chtějí poskytnout rady těm, které*kteří neví, jak nebinární lidi oslovovat a mluvit o nich.     

Akci moderuje:

Teri 

22 let, preferované oslovení they/them, v češtině jsou tato zájmena problém, a proto Teri nejlépe vyhovuje střídání ženského i mužského rodu.

Student, spoluzakladatel TakyTrans, trans aktivista.       

Pozvání do diskuze přijali*y:

K. Matuštík*ová

27 let, preferované oslovení on/ona/they

Básník, učitel a milovník češtiny a jazyka ve všech podobách. Identifikuje se jako nebinarní/agender a nejvíce by je potěšilo, kdyby se lidé přestali třídit podle pohlaví a rasy.

Ade

23 let, preferované oslovení they/them

Tož nebinární Češky*chy bychom už měli, teď ještě nějakou tu nebinární češtinu.

Em

27 let, preferované oslovení they/them, v češtině chybí vhodná možnost

Student*ka gender studies, aktivista*ka, spoluzakladatel*ka TakyTrans projektu, zrušme gender

Mary Vicher 

27 let, non-binary transmasculine, preferované oslovení v češtině on, v angličtině they/them, he/him

Zabývá se otázkami nemilosrdnosti českého jazyka a jak si poradit s genderováním. Do jaké míry jde jen o slova a jak moc to, jak mluvíme, ovlivňuje naše myšlení? Jaké máme v češtině vlastně možnosti a jak je aplikovat v praxi?

Eva Švagr 

21 let, non-binary, preferované oslovení v češtině on/jeho, v angličtině he/they

Člen TakyTrans a uživatel českého jazyka. Zajímají ho osobní cesty lidí k objevování jmen a výrazů, které vyhovují jejich identitám. Myslí si, že je důležité objevovat a rozšiřovat možnosti českého jazyka a použít ho v náš prospěch.  

Diskuze bude probíhat v divadelním sále s kapacitou 100 míst. Můžete ji ale sledovat také online.  

     

Akci pořádá TakyTrans – projekt, který vznikl jako iniciativa bojující proti stereotypizaci trans lidí. Jeho smyslem je informovat o příbězích a zkušenostech trans lidí v České republice. TakyTrans se snaží šířit osvětu směřující k odklonu od lékařské definice tzv. „transsexuality“, která bývá až příliš často zobrazovaná jako jediná možná a správná, k inkluzivnější a reálnější představě toho, že neexistuje jen jeden způsob „jak být trans“. Projekt usiluje o lepší a přesnější obraz binárních i nebinárních trans osob v České republice.            

Kde můžete akci sledovat online?