Kroužkujte ve volbách! Vybírejte z víc než 400 LGBT-friendly kandidátů/ek

Datum Posted in Aktuality

Ve volbách do Poslanecké sněmovny letos kandiduje 420 lidí s otevřeným postojem k LGBT. Tito féroví kandidáti a kandidátky v anketě Koalice za manželství deklarovali, že v případě zvolení zvednou ruku za manželství pro gay a lesbické páry nebo alespoň za právo gayů a leseb na přiosvojení dítěte jejich životního partnera.

Anketu mezi kandidujícími politiky a političkami zrealizovala Koalice za manželství usilující o prosazení manželství pro gay a lesbické páry v České republice. Od prvního zveřejnění výsledků 26. září, kdy Koalice měla k dispozici pětinu odpovědí oslovených osobností, vzrostl počet férových kandidátů na dvojnásobek. "Máme radost, že politici a političky mají zájem zařadit se mezi respondenty ankety a veřejně vyjádřit podporu LGBT tématu. Znamená to, že LGBT se pro českou politickou scénu stává jedním z důležitých téma a politici jsou o něm informováni,“ uvedla Adéla Horáková, zástupkyně spolku PROUD v Koalici.

Mapa_volby2017_krouzkovani_2

 

„Smyslem naší ankety není lidem říkat, jakou politickou stranu mají volit. Ale vyzýváme voliče, aby ve své straně, kterou volí, kroužkovali ty kandidáty, kteří jsou otevření LGBT tématům a přispějí k zrovnoprávnění gayů a leseb s majoritní společností.“
Czeslaw Walek, Koalice za manželství

Anketa mezi kandidáty politických stran

Pro gaye a lesby jsou při volbách LGBT postoje samotných politiků i politických stran opravdu důležité. Ze zářijového online výzkumu Koalice za manželství vyplynulo, že pro 78 % gayů a leseb jsou postoje politických stran k LGBT tématům důležité a 65 % gayů a leseb chce kroužkovat kandidáty, kteří jim jsou více nakloněni.

V anketě realizované Koalicí za manželství byli kandidáti a kandidátky osloveni e-mailem, který obsahoval dvě otázky na jejich postup v případě, že budou zvoleni do Poslanecké sněmovny PČR:

Podpoříte změnu občanského zákoníku umožňující manželství gay a lesbickým párům se všemi právy i povinnostmi z toho plynoucími?
● Podpoříte novelu zákona umožňující přiosvojení dítěte partnerkou/partnerem biologického rodiče dítěte?

Dotaz byl odeslán 1061 kandidátům a kandidátkám, mezi kterými je 150 krajských lídryň a lídrů. Koalice se snažila oslovit co nejvíce kandidátů a kandidátek z 11 největších stran. Po zveřejnění seznamu jmen ke kroužkování se začali kandidáti sami ozývat a vyjadřovat podporu. K výraznému nárůstu počtu férových kandidátů a kandidátek došlo u většiny oslovených politických stran. Pouze KDU-ČSL od začátku stagnuje na počtu dvou LGBT-friendly kandidátů. U SPD přibyl k původním dvěma férovým kandidátům jen jeden další.

Hodnocení jednotlivých kandidátů a kandidátek podle stran a krajů najdete
na www.jsmefer.cz/volby2017

Vysvědčení pro politické strany

Koalice za manželství se zaměřila také na hodnocení politických stran jako celků. Posuzovala 11 stran, které mají největší šanci dostat se do Poslanecké sněmovny. Vysvědčení jim vystavila na základě analýzy jejich volebních programů a dalších programových dokumentů, hlasování v minulém volebním období a postojů jejich krajských lídryň a lídrů.

S jedničkou jsou premianti třídy Zelení, kteří jako jediní mají v programu otevření manželství gay a lesbickým párům. Následují je Piráti s dvojkou, v těsném závěsu se umístilo ANO se známkou 2 mínus,“ uvedla Adéla Horáková, zástupkyně spolku PROUD v Koalici za manželství.

STAN (známka 3) nemá bohužel podporu gayů a leseb v programových dokumentech.

Výsledek ČSSD (známka 3 mínus) odráží rozpolcenost strany v tomto tématu. Ve všech evropských zemích, ve kterých se mohou gayové a lesby brát, se o to zasadily právě sociálně-demokratické strany. V tomto ohledu je ČSSD atypická.

I od levicové KSČM (známka 4) by se dala čekat větší podpora. Jen malá část jejich poslanců hlasovala pro novelu o přiosvojení, jejich programové dokumenty k otázkám gayů a leseb mlčí a v anketě krajských lídrů odpovídali převážně negativně, nebo nereagovali vůbec.

Voliči TOP09 a ODS budou asi překvapeni tím, že jejich strany dostaly obě pětku. Je to proto, že 64,1 % voličů TOP09 a 52 % voličů ODS souhlasí s tím, aby se i gay a lesbické páry mohly brát, ale obě strany za svými voliči v podpoře LGBT témat výrazně zaostávají. Mimo toho, že jejich poslanci až na výjimky nehlasovali pro novelu o přiosvojení a jejich krajští lídři se v anketě vyjadřovali negativně, ve svých programových dokumentech se obě strany vyhrazují proti duhovým rodinám.

Nedostatečnou si odnáší i KDU-ČSL, SPD a Svobodní - navzájem odlišné strany, které ale spojuje neochota přestat brát gaye a lesby jako občany druhé kategorie.

Volby2017_strany_dlazdice

 

Přečtěte si: 

 

Tisková zpráva k aktualizovanému seznamu férových kandidátů a kandidátek 

Tisková zpráva s hodnocením politických stran a kandidátů z hlediska otevřenosti vůči LGBT