fbpx Prague Pride

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady zpracování osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen “ZOOÚ“).

Provozovatelem webových stránek na doméně pragupride.com (dále jen „Stránky“) je spolek Prague Pride z.s., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 228 42 730 (dále jen “Správce“). Správce může v průběhu provozování Stránek zpracovávat Vaše osobní údaje a Vaše citlivé osobní údaje, které mu poskytnete při interakci v rámci Stránek. Vaše osobní údaje zahrnuje následující kategorie údajů: e-mailová adresa. 

Poskytnutím své e-mailové adresy Správci vyslovujete svůj výslovný odvolatelný souhlas se zpracováním tohoto údaje pro marketingové účely ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 ZOOÚ, spočívající v nepravidelném zasílání aktuálních informací o činnosti Správce a různých souvisejících akcích či kampaní. Tento výslovný souhlas se uděluje Správci pro zpracování e-mailové adresy poskytnuté uživatelem na dobu neurčitou. 

Tento souhlas je udělen dobrovolně, a může proto být Vámi kdykoliv odvolán prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit z odběru“ v zápatí zasílaného newsletteru či kdykoliv jindy také prostřednictvím emailu zaslaného na následující emailovou adresu: office@praguepride.com. 

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a zpracovatelům poskytujícím služby Správci, které jsou nezbytné pro provoz Stránek. Veškeré osobní údaje budou ze strany Správce zpracovávány po dobu, dokud nepožádáte o vyřazení z databáze Správce. Můžete požádat Správce o informace o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen Vám tyto informaci bez zbytečného odkladu předat. V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, jakož i právo se v případě nesrovnalostí obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

CO DĚLÁME

PROJEKTY

VZDĚLÁVÁNÍ

CO DĚLÁME

POMOC

VYJEDNÁVÁNÍ

KOMUNITNÍ CENTRUM

KDO JSME

SLEDUJTE NÁS

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Prague Pride z. s. 

Rybná 716/24 
110 00 Praha 1 
Česká republika

IČO 22842730 

Zápis ve spolkovém rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 22311

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

© Copyright 2024 Prague Pride z. s. All Rights Reserved.
Image
×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Site - User session
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Google
OK
Odmítnout
Facebook
OK
Odmítnout
Functional
Nástroje používané k tomu, abyste měli k dispozici více funkcí při navigaci na webových stránkách, může jít například o sdílení na sociálních sítích.
Hotjar
OK
Odmítnout